Ứng dụng ống gió mềm

Ứng dụng ống gió mềm – ống gió bạc trong các công trình

Ống gió mềm không cách nhiệt và có cách nhiệt hoặc ống gió bạc có bảo ôn và không có bảo ôn thương hiệu Connect được sử dụng rộng rãi trong các công trình. Dùng cho các hệ thống điều hoà không khí.